ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ
«Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες»
12 Ιουνίου 2015, Αθήνα, Ελλάδα
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κτίριο Αβέρωφ, Πατησίων & Στουρνάρη, Αθήνα)

INTERNATIONAL CONFERENCE
«Waste & Resources Synergies towards a Circular Economy in Greece & Mediterranean Countries»
12 June 2015, Athens, Greece
(National Technical University of Athens, Averof Building, Patission & Stournari str., Athens)

Η Ημερίδα θα εστιάσει στο νέο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής και στις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας ως ένα σύγχρονο πρότυπο ανάπτυξης το οποίο εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του φυσικού κεφαλαίου, την περιβαλλοντική μέριμνα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με ένα τελικό θετικό οικονομικό ισοζύγιο. Στην Ημερίδα θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό.
Η ΕΕΔΣΑ, είναι ένας επιστημονικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, προστασίας περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης στη χώρα μας και είναι εθνικό μέλος της ISWA (International Solid Waste Association), θεσμικός σύμβουλος της ΕΕ και της UNEP, με πάνω από 400 μέλη από όλους τους τομείς δραστηριότητας, που σχετίζονται με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Η ΕΕΔΣΑ σε συνεργασία με τον ISWA, προβαίνει στη διοργάνωση της Ημερίδας αυτής, με στόχο την ενημέρωση και τη συμβολή στη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων κυκλικής οικονομίας.