Η Εταιρία

banner-2

Η   εταιρεία μας παρέχει από το 2009 συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες σε Επιχειρήσεις, Συνδέσμους, Οργανισμούς και Δημόσιες υπηρεσίες σε Ελλάδα και Διεθνώς,  σχετικά με τη προστασία του περιβάλλοντος (ευρύτερου και εργασιακού) και την υγεία και ασφάλεια των εμπλεκόμενων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του κάθε αγαθού. Στην ECO EFFICIENCY Ltd  συνδυάζουμε την τεχνική και επιστημονική τεχνογνωσία μας με την εξειδίκευση μας στο πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο των κρατών της ΕΕ.  Βασική φιλοσοφία μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες προτάσεις διαχείρισης, πέρα από τις παραδοσιακές πρακτικές, οι οποίες θα αποφέρουν οφέλη τόσο στους πελάτες της όσο και το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ecoefficiencypresentation