Νίκη – Ηλιάνα Η. Πουλημένου

Η Νίκη – Ηλιάνα Πουλημένου του Ηρακλή είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Αποφοίτησε το 2012 πρώτη μεταξύ των αποφοίτων της σχολής της. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στα «Τεχνοοικονομικά Συστήματα (ΜΒΑ)» του Ε.Μ.Π., ενώ παρακολουθεί και μεταπτυχιακό με θέμα  «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής». Κατά την διάρκεια των σπουδών της διακρίθηκε με υποτροφίες τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ οι διπλωματικές της εργασίες παρουσιάστηκαν σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά.

Από το έτος 2014 μέχρι και σήμερα απασχολείται στην Eco-Efficiency Συμβουλευτική και Τεχνική Ε.Π.Ε., σε θέματα όπως της αξιολόγησης επικινδυνότητας στερεών βιομηχανικών αποβλήτων και αναθεώρηση για την σύνταξη του εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ (α) των Μεταλλευτικών αποβλήτων και (β) της μηχανικής επεξεργασίας αποβλήτων (Waste Treatment –  Mechanical treatment of waste).