Πέτρος Ι. Μαραμπούτης

Ο Πέτρος Μαραμπούτης είναι διπλωματούχος μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός του ΕΜΠ και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην μεταλλουργία, τεχνολογία υλικών και περιβάλλον.

Από το 2009 είναι πρόεδρος και διαχειριστής της Eco-Efficiency Συμβουλευτικής και Τεχνικής Ε.Π.Ε. Είναι ειδικός σύμβουλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την σύνταξη των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικές (ΒΑΤ) για τα μεταλλευτικά απόβλητα και (β) συντονιστής και «έμπιστος» σε σημαντικό αριθμό κοινοπραξιών διεθνών εταιρειών για την υλοποίηση του κανονισμού REACH.

Παράλληλα, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΝΥΑΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας) ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ. Τέλος είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και συμμετέχει στη διαβούλευση για θέματα στερεών αποβλήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.