Δημοσιεύτηκε η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ορισμό των νανοϋλικών (nanomaterials)

Στις 18 Οκτωβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε Σύσταση για τον ορισμό των νανοϋλικών (nanomaterials), η οποία και έχει τεθεί πλέον σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με αυτή, ως νανοϋλικό ορίζεται το «φυσικό, περιστασιακό ή μεταποιημένο υλικό που περιέχει σωματίδια, σε μη δεσμευμένη μορφή ή ως σύμπυγμα ή συσσωμάτωμα και του οποίου ποσοστό τουλάχιστον 50% των σωματιδίων στην αριθμητική κατανομή μεγέθους έχει μία ή περισσότερες εξωτερικές διαστάσεις σε κλίμακα μεγέθους 1 nm – 100 nm.»

Continue reading