Ολοκληρώθηκε το έργο “Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πρακτικών Αναβάθμισης του Περιβάλλοντος Εργασίας”

Ολοκληρώθηκε το έργο ‘Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πρακτικών Αναβάθμισης του Περιβάλλοντος Εργασίας’ το οποίο είχε αναλάβει να υλοποιήσει η Eco – Efficiency Συμβουλευτική και Τεχνική Ε.Π.Ε, που είχε και το ρόλο του συντονιστή, σε συνεργασία με την Ε. Αθανασάκη – Α. Μπόγδης Ε.Π.Ε και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Η ένωση των παραπάνω εταιρειών είχε αναλάβει την οργάνωση και διεξαγωγή καθώς και την εφαρμογή της μελέτης.

Continue reading