Η Eco-efficiency ΕΠΕ στο 4ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

Στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2012, θα διεξαχθεί στα ιστορικά κτίρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 4ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), με τη υποστήριξη του ΕΜΠ.

Το Συνέδριο θα στρέψει την προσοχή του κόσμου στις μεταβολές στο πεδίο της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και φυσικών πόρων.

Η Eco-efficiency Συμβουλευτική και Τεχνική ΕΠΕ δίνει μεγάλο βάρος στην προώθηση εναλλακτικών προσεγγίσεων στη διαχείριση αποβλήτων και αναζητά πάντα τρόπους για να προωθήσει την περιβαλλοντικά φιλική και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση. Για το λόγο αυτό είναι ένας από τους χορηγούς του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ και ταυτόχρονα συμμετάσχει με την παρουσίαση δύο εργασιών:

  • Μεθοδολογία και στρατηγική προσδιορισμού επικίνδυνων ιδιοτήτων για τα απόβλητα.
  • Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων: Προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας – πλαίσιο για τα απόβλητα.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
Πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Eco-efficiency ΕΠΕ για τα απόβλητα θα βρείτε στη σχετική ενότητα του site μας.