Ειδικές υπηρεσίες προϊόντων

what-is-leed

    • Προετοιμασία φακέλων πιστοποίησης CE σε συνεργασία με διεθνή εργαστήρια και φορείς πιστοποίησης
    • Προετοιμασία φακέλων περιβαλλοντικής σήμανσης (ecolabel, LEED κ.α)  σε συνεργασία με διεθνή εργαστήρια και φορείς πιστοποίησης