Εξορυκτικές & Μεταλλουργικές Επιχειρήσεις

Ο διαχειριστής της Εταιρείας ήταν εκπρόσωπος του ΣΕΒ και του ΣΜΕ  στις Βρυξέλλες και για 5 χρόνια πρόεδρος της ομάδας περιβάλλοντος της EUROMINES (European Association of Mining Industries, Metal Ores & Industrial Minerals). Από το 2000 είναι  συνεχώς συνεργάτης της και σήμερα υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης,  συντονιστής των μεταλλευτικών επιχειρήσεων Ευρώπης και εκπρόσωπος τους στην ΕΕ για  την αναθεώρηση του εγγράφου αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την διαχείριση και την επεξεργασία των μεταλλευτικών αποβλήτων (BAT BREF DOCUMENT ON MANAGEMENT OF THE WASTE OF EXTRACTIVE INDUSTRY). Παράλληλα η Εταιρεία μας διαθέτει μηχανικούς μεταλλείων μεταλλουργούς με σχετική πείρα και συνεργάτες σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Επιπλέον η εταιρία μας είναι εταίρος με την EU Mining Mentor Centre.

 

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae

Στα πλαίσια αυτά  η εταιρεία μας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

1.Υποστήριξη και εκπροσώπηση εταιρειών σε ευρωπαϊκά διεθνή φόρουμ και συνδέσμους.

2.Τεχνική υποστήριξη σε συνδυασμό με νομικές υποχρεώσεις.

  1. Αποδελτίωση και εφαρμογή  περιβαλλοντικών απαιτήσεων ΑΕΠΟ και ΜΠΕ
  2. Θέματα χρήσης γης
  3. Θέματα διαχείρισης υδάτων
  4. Διαχείριση αποβλήτων
  5. Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων
  6. Αποκατάσταση τοπίου
  7. Υποχρεώσεις μετά το πέρας της λειτουργίας

3.Σχέσεις με κρατικούς φορείς και τοπικές κοινωνίες.

4.Μελέτες σκοπιμότητας νέων έργων

5.Νομικό-περιβαλλοντικός έλεγχος υποχρεώσεων μεταλλευτικών επιχειρήσεων (Due Diligence)

6.Υποστήριξη σε διαδικασίες αδειοδότησης

7.Τεχνική Υποστήριξη Έργων (Εγκατάσταση και Λειτουργία)