Εκπαίδευση των στελεχών και των εργαζομένων

msdssds

    • Τον έλεγχο ορθότητας των ΔΔΑ των χημικών προϊόντων κατά την προμήθειά τους
    • Την σύμφωνα με το νόμο προετοιμασία και εισαγωγή χημικών προιόντων.
    • Την ασφαλή και νόμιμη διαχείριση (χρήση, αποθήκευση, μεταφορά, απόρριψη ) χημικών.
    • Τον Έλεγχο και την Οργάνωση των ΔΔΑ και η χρήση τους για τη χάραξη περιβαλλοντικής και ΥΑΕ πολιτικής της επιχείρησης.
    • Την αποδελτίωση των ΔΔΑ ανά θέση εργασίας