Δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο για την Πράσινη Χημεία για το Περιβάλλον και την Υγεία

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο για την Πράσινη Χημεία για το Περιβάλλον και την Υγεία , το οποίο διεξήχθει στη Μύκονο στις  27-29 Σεπτεμβρίου 2010.

 

Continue reading

Ενημερωτικό φυλλάδιο για REACH και CLP για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) ετοίμασαν και έδωσαν στη δημοσιότητα ένα φυλλάδιο με οδηγίες και συμβουλές για τις υποχρεώσεις των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με την καταχώριση των ουσιών τους βάσει του Κανονισμού REACH και την ταξινόμησή τους βάσει του νέου Κανονισμού για την Ταξινόμηση, Σήμανση και Συσκευασία (CLP).

Continue reading