Έναρξη του Προγράμματος Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πρακτικών Αναβάθμισης του Περιβάλλοντος Εργασίας

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Εταιρεία μας έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου ‘Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πρακτικών Αναβάθμισης του Περιβάλλοντος Εργασίας’, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείου Κρήτης και την Ε. Αθανασάκη – Α. Μπόγδης Ε.Π.Ε.  στα πλαίσια του ΕΠΑΝΑΔ με αναθέτουσα Αρχή του Έργου το ΣΕΒ (Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας). Η  Eco – Efficiency Συμβουλευτική και Τεχνική ΕΠΕ έχει αναλάβει το ρόλο του  Υπευθύνου του έργου και του Συντονιστή.

Continue reading